12 December

Dagen i ära ska vi hålla en tyst minut för alla Själar som fanns med oss och nu lyser med sin frånvaro. Vi tänder ett ljus och låter det brinna. En av våra ljus är för Dagny Carlsson och för det hon tände i våra hjärtan.

I många år har vi enats, skrattat, hållt med och bejakat enkla ting som verkar för självklara tills de fina människorna inte längre finns med oss. Vi frågar, hur kunde jag ta det för givet. Livet är många gånger märkligt och när någon tas ifrån oss blir vi oftast förvånade. I dagens kalender hyllar vi alla de hjältar och hjältinnor, alla de vanliga människor de grå musarna som alla har påverkat och påverkats.

Du måste finnas!

Dagens ord av Dagny Carlsson

Många är minnen där vi har gjort så.
Sveriges kung representerar Sverige.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *