| |

Projekt 2023

Bbeabridge kommer visa upp tre korta filmer som handlar om Sveriges och Spaniens historiska broar, genom en trilogi av filmer om 1 Heliga Birgitta 2 Franciskanernas inflytande på svenska kulturen 3 Vägen till Santiago (som Heliga Birgitta gick år 1339).
Vi söker pengar för är för att visa upp filmerna i en lämplig lokal tillsammans med den Tyska Internationella orkestern, I Sedici, som var grundad 1990 av Master Luigi Sagrestano. Med huvudkvarter i Meersburg Tyskland.
Syftet är att locka unga människor till Eventet för att skapa mer intresse till historia och genom historia och musiken skapa intresse och broar till kommande broder och systerskap.
Musiken bygger broar mellan fantasi, logik och teori och sinnlig känsloupplevelser harmonisieras till kontemplation och reflektion
Förväntat Resultat; Vi önskar Streama Eventet Live på olika sociala plattformar. Vi förväntar oss att fler människor ska hitta hopp, intresse för historia, nätverk och även kunna bli medlemmar och ta del av förmåner för våra medlemmar. Vilka kan ses i våra hemsidor. Vi förväntar oss att bidra till ett positivt inslag i Stockholmares vardag.
Vi önskar även att Eventet spelas in och kan användas för att inspirera Stockholmare och människor generellt genom mångfalden som Eventet bidrar till.

Gheorghe Marius Iancu / iancumarius2001@yahoo.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *