Project 2023
|

Project 2023

Bbeabridge will show three short films dealing with Sweden’s and Spain’s historical bridges, through a trilogy of films about 1 Saint Bridget 2 The Franciscan influence on Swedish culture 3 The road to Santiago (which Saint Bridget walked in 1339).We are looking for money to show the films in a suitable venue together with the…

Projekt 2023
| |

Projekt 2023

Bbeabridge kommer visa upp tre korta filmer som handlar om Sveriges och Spaniens historiska broar, genom en trilogi av filmer om 1 Heliga Birgitta 2 Franciskanernas inflytande på svenska kulturen 3 Vägen till Santiago (som Heliga Birgitta gick år 1339).Vi söker pengar för är för att visa upp filmerna i en lämplig lokal tillsammans med…