SHOP & AFFÄR

Membership/Medlemskap/Socios 100 kr (Swish 1235995790) (10euros a year) International members contact us! (info@bbeabridge.online)

Coarses/Kurser/Cursos 1000kr + taxes (Our program/Program/Programa) = Mastermind & DeVi Coaching x10 hours/tim/hora

Book/Bok/Libro 72 kr Buy here/Köp här/Comprar aqui

En bok skriven för Bbeabridge.

Listen and hear our Peace songs/Lyssna gärna på vårt Musikalbum med Dagny Carlsson/Escucha nuestro canción en Spotify

Come with us to Santiago/Kom med oss till Santiago, få en svensk Guide med dig!/ El Camino a Santiago. Press here/Tryck här/Haz aqui

BBEABRIDGE SOM IDEELL ORGANISATION: Säljer flera produkter, dock är inte Bbeabridge en vinstdrivande organisation utan våra kurser och medlemsintäckter går för att betala vår lokal samt Admin och utgifter, allt annat gåt direkt tillbaka till våra medlemmar.

BBEABRIDGE AS A NOT PROFITABLE ORGANIZATION: Sells several products, however, Bbeabridge is not a profit-making organization but our courses and membership income go to pay for our premises as well as Admin and expenses, everything else goes directly back to our members.

BBEABRIDGE COMO ORGANIZACIÓN SIN LUCRO: vende varios productos, sin embargo, Bbeabridge no es una organización con fines de lucro, pero nuestros cursos y los ingresos de la membresía se destinan a pagar nuestras instalaciones, así como la administración y los gastos, todo lo demás vuelve directamente a nuestros miembros.