7 December

Välkommen till dagens lucka. I dag ska vi tala om Bbeabridge nya broar till Santiago Compostela. Vad och varför det här en perfekt bro som sammanlänkar vår Historia med Spaniens Historia. Vårt Helgon Birgitta gick dit från Sverige år 1339. Vi har Daniel på plats i Galicien som är Guide sen många år och hjälper svenska på vägen till Santiago.

En oförglömlig resa

DMC Galicia som incoming resebyra och BBEABRIDGE vill ge mojligheten att besoka och vandra i regionen Galicien i nordvastra Spanien hem till Pilgrimsmalet Santiago De Compostela. Ett sammarbete mellan Norden och Galicien, en kontakt mellan pilgrimer och Santiago de Compostela, en bro mellan Sveriges helgon Sta. Birgitta och Apostoln St. Jakob. Med denna broschyr vill vi inspirera och ge mojligheten till en livserfarenhet dar vi finns pa plats i Galicien och i Norden for att hjalpa er med att fa ut sa mycket som mojligt av din erfarenhet som pilgrim.

Ock nu sist men inte minst vår kära Dagens Dagny

Tänk lite på kommande generationer så inte allt blir förstört.
Sommaren 2022 med filmaren Finn Lyckoberg, Santiago guiden Daniel Lindh och grundare för Bbeabridge Hannika Oberg.

Läs vårt lilla bokhäfte tryck på länken HÄR

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *