19December

Välkommen till dagens lucka i vår julkalender med Bbeabridge där vi hyllar och uppvisar i år saker och ting som fina Dagny Carlsson delat med oss. Så låt oss lyssna på Dagnens Dagny.

Drottningen har gjort ett bra jobb!. Hon har framför allt visat att man kan lära sig svenska vid vuxen ålder.

Vad hände egentligen med historia. Är våra kungar av Wasa ätt. Nej historien är inte alls spännande. Efter Wasas son blev mördad av gift fanns ingen som kunde ta hans plats. Man letade i hela Sverige. Fanns det någon som kundet ta platsen av Kung. Nej inte en enda fanns att finna. Då började man leta utomlands och till slut hittade man en modig och klok och duktig man i Napoleons stab, en mycket aktad man. Låt oss titta lite närmare

Med sina unika militära egen­skaper blev den menige, revolutionäre soldaten både marskalk och krigsminister. Han var Napoleons främste rival i spelet om makten. Bernadotte ville bli kung i Frankrike men kröntes i Stockholm.

Kröningen av Karl XIV

Jublande folkmassor hälsar honom när han kommer ut ur Storkyrkan i Stockholm. Ärkebiskopen har just placerat kunga­kronan med dia­manter på hans huvud och därmed gjort honom till Karl XIV Johan av Sverige. Folket har höga förväntningar på sin nye regent som i detta ögonblick, den 11 maj 1818, befinner sig på höjden av sin livsbana.

Han hade börjat med lägsta rang i den franska armén och slutat med den högsta. Han hade skurat kaserngolv på Korsika och lett en armékår till seger vid Austerlitz.

Han hade motarbetat Napo­leon men även svurit honom evig trohet. Han hade slagits för den franska revo­lutionen och var nu enväldig svensk monark. Jean Baptiste Bernadotte var motsatsernas man.

Har du någon gång hört att Sverige inte har historia?… Jo det finns många historier att bärätta Tack för att du följer Bbeabridge.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *